Over het project

Deze reeks historische documentaire films vormt één van de projecten van Fonk vzw, een Leuvense filmvereniging, opgericht in 1995 en momenteel actief met een brede waaier aan projecten. Fonk vzw is o.m. gekend van Kortfilmfestival Leuven, DOCVILLE, Cinema ZED, Dalton Distribution, Zomerfilms en Filmklap. De organisatie is vandaag de dag  actief in zowat alle geledingen van de filmsector: festivalorganisatie, bioscoopexploitatie, filmpromotie, filmdistributie, filmeducatie en filmproductie.
Zie ook: www.fonk.be

Fonk vzw lanceerde deze reeks films in 2014 met de korte documentaire “De Brand van Leuven”. Sindsdien verschijnt zowat ieder jaar een nieuwe film waarin telkens een ander aspect van de Leuvense geschiedenis belicht wordt.

De films worden quasi volledig geproduceerd door Fonk Vzw; zowel de research en redactie, schrijven van het scenario, de opnames, regie, de montage en compositing, keuze van de soundtrack en opnames van de voice-over gebeuren in huis. Ook de distributie van de films (zaalvertoningen, dvd, video on demand, tv, ..) wordt verzorgd door Fonk vzw, meer bepaald door de afdeling Dalton Distribution.

De films zijn onderling verschillend qua aanpak, maar hebben een aantal duidelijke kenmerken gemeen. Ze vertellen allen verhalen die belangrijk, vaak bepalend geweest zijn in de geschiedenis van de stad. Maar tegelijk hebben ze alle zes een sterke bovenlokale relevantie. De films gaan over Leuven, maar ook steeds over méér dan Leuven. Ofwel omdat de verhalen exemplarisch zijn voor een bredere verhaal of thematiek (bvb “Leuven Autovol & Autovrij”, “De Slag om Leuven”), ofwel omdat de gebeurtenissen in Leuven rechtstreeks een nationaal (bvb “De Leuvense Scene”, “Leuven ’68”), soms internationaal (bvb “De Brand van Leuven”, “Leuven Bierstad”) belang en impact hebben gehad.

De films hebben daarnaast gemeen dat ze nadrukkelijk inzetten op de ontsluiting van filmbeelden van Leuven, opgedolven uit talloze nationale en internationale filmarchieven. Het breed, gemakkelijk en goedkoop beschikbaar maken van filmerfgoed is een essentieel deel van het concept.

Het project is doorheen de jaren succesvol gebleken.  In tijden waarin het lokale niveau aan belang wint in de culturele sector, is er steeds meer aandacht voor wat nabij is. Deze projecten, waarbij “nabijheid” en een sterke (emotionele) betrokkenheid van het publiek gecombineerd wordt met een professionele aanpak, slaan aan. Een aantal films kreeg ook aandacht buiten de regio Leuven. Zo kreeg “De Brand van Leuven” aandacht in de nationale media, werd “de Leuvense Scene” uitgezonden op CANVAS en werd de dvd van “Leuven ’68” nationaal verdeeld in samenwerking met Knack en Standaard Boekhandel. “De Slag om Leuven” groeide in 2019 dan weer uit tot de drukst bezochte Belgische documentaire in de bioscopen dat jaar.

Voor een aantal films werden door Erfgoedcel Leuven lesmappen aangemaakt die leerkrachten helpen bij het verwerken van de thematiek in de klas of school.

De realisatie van deze films werd mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van partners als Erfgoedcel Leuven, Stad Leuven, Stadsarchief Leuven en Provincie Vlaams-Brabant. Afhankelijk van de thematiek, verleenden ook andere partners financiële en/of logistieke steun.